June 22 - 25, 2022     Italy • Rome

Seniors   •   FS, GR, WW

Matteo Pellicone

Athlete Draw number
LEHR H.

Horst Justin Junior LEHR

germany

n° 4
KIZILTAS S.

Saban KIZILTAS

turkey

n° 22
KHASHALOV A.

Afgan KHASHALOV

azerbaijan

n° 74
YATSENKO A.

Andrii YATSENKO

ukraine

n° 102
BUJIASHVILI B.

Beka BUJIASHVILI

georgia

n° 138
DINGASHVILI R.

Roberti DINGASHVILI

georgia

n° 189
RZAZADE A.

Aliabbas RZAZADE

azerbaijan

n° 195
YUCE M.

Mehmet Mevlut YUCE

turkey

n° 215
KERYMOV K.

Kamil KERYMOV

ukraine

n° 225